Tänk miljömässigt

Posted by admin on May 13, 2014
Uncategorized

Jag tycker att det är väldigt viktigt att faktiskt tänka på miljön inom allt man gör. Jag köper exempelvis bara ekologiska produkter i affären, sen så äter jag ju varken kött eller mejeriprodukter så det hjälper ju också en hel del. Det krävs ju enorma energier till köttproduktionen varje år och jag känner bara att det inte är någonting som jag vill stötta. Jag använder mig också av led lampor istället för vanliga glödlampor eller vad man nu kan tänka sig använda. De är mycket bättre för miljön och det har jag verkligen tagit till mig. Jag känner att jag vill hålla min energiförbrukning så låg som möjligt och jag tänker att det är ett av sätten som jag kan uppnå detta. Jag tror att det är väldigt bra att tänka miljömässigt i allt man gör nu för tiden.

No comments yet.

Leave a comment

WP_Big_City